Q-Bisc helpt u graag bij het ontwerpen en inrichten van uw informatievoorziening. We adviseren u bij de keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot architectuur, tools, informatiebehoefte. We helpen u de kloof tussen de overvloed aan data en juiste en tijdige managementinformatie te overbruggen.